10/18/2009

കുഞ്ഞിക്കഥ- കണ്ടുമുട്ടല്‍

ഒരിക്കല്‍ കൂടി കണ്ടുമുട്ടുമെന്ന് കരുതി. കണ്ടില്ല പക്ഷേ മുട്ടി രണ്ടു പേരുടെ തലയും മുഴച്ചു!!! 
http://kathaakaaran.blogspot.com/

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ